Việc kéo dài tuổi thọ máy giặt hay các thiết bị gia dụng khác còn tùy thuộc vào người sử dụng. Các cụ đã có câu của bền tại người thật không sai. ...

Nhiều gia đình sử dụng máy giặt một thời gian không chú ý đén việc vệ sinh máy giặt khiến cho thiết bị của bạn có mùi hôi khó chịu. Vậy làm cách ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27