Hiện nay, xã hội đang phát triển từng ngày và đòi hỏi những thiết bị hỗ trợ con người ngày càng được cải tiến để giảm thiểu sức lao động và thời ...