Việc kéo dài tuổi thọ máy giặt hay các thiết bị gia dụng khác còn tùy thuộc vào người sử dụng. Các cụ đã có câu của bền tại người thật không sai. ...